Poster

Anbetung der Hirten

Autor: Lucas Cranach d. J.
Format: 60 x 90 cm
Material: 170 g Papier
Preis: 8,00 €

 

 

 

 

 


Luther auf der Kanzel

Autor: Lucas Cranach d. Ä.
Format: 60 x 80 cm
Material: 170 g Papier
Preis: 8,00 €

 

 

 

 

 


Johannes Bugenhagen, Pommeranus

Autor: Lucas Cranach d. J.
Format: 60 x 80 cm
Material: 170 g Papier
Preis: 8,00 €

 

 

 

 

 


Predella des Reformationsaltars


Autor: Lucas Cranach d. Ä.
Format: 70 x 50 cm
Material: 170 g Papier
Preis: 8,00 €


Der Weinberg des Herrn – 1569

Autor: Lucas Cranach d. J.
Format: 60 x 70 cm
Material: 170 g Papier
Preis: 8,00 €

 

 

 

 

 


Katharina von Bora

Autor: Lucas Cranach d. Ä.
Format: 60 x 80 cm
Material: 170 g Papier
Preis: 8,00 €